Leeg

Nieuws

 • AVG-boetes in Europa lastig verzekerbaar
  Civielrechtelijke boetes voor schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei ingaat, zijn binnen Europa vooralsnog alleen met zekerheid verzekerbaar in Finland en Noorwegen. In Nederland is dekking voor een AVG-boete niet vanzelfsprekend. Strafrechtelijke boetes zijn vrijwel nooit verzekerbaar. Daardoor lopen talloze Europese organisaties het risico op forse financiële verliezen.Dat blijkt uit onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon en advocatenkantoor DLA Piper naar de verzekerbaarheid van AVG-boetes in Europa en van gevolgschade voor zaken als gerechtelijke procedures, onderzoeken en claims. Ter vergelijk werd ook de verzekerbaarheid van andere overheidsboetes onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de handleiding ‘The price of data security’ (De prijs van gegevensbeveiliging).Met de ingang van de AVG lopen organisaties een aanzienlijk groter risico bij het beheren en opslaan van hun persoonsgegevens. Boetes voor schending van de bepalingen die in de AVG zijn opgenomen kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf of bedrijvengroep. Daar komt bij dat eventuele negatieve publiciteit veel schade aan de reputatie en daarmee de marktpositie van een bedrijf kan aanbrengen.Zelf straffen opleggenHoewel administratieve boetes onder de AVG civielrechtelijk van aard zijn, mogen Europese lidstaten onder de AVG ook zelf straffen opleggen voor een onwetmatige omgang met persoonsgegevens. Bij deze vertaling van de AVG naar lokale wetgeving wordt er in veel Europese landen voor gekozen de boetes strafrechtelijk te bepalen en daarom zijn deze niet verzekerbaar.In twintig van de dertig onderzochte landen – waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje – worden AVG-boetes daarom in het algemeen als onverzekerbaar beschouwd. In acht landen, waaronder Nederland, hangt de verzekerbaarheid van AVG-boetes af van de specifieke details per geval, bijvoorbeeld of het gedrag van de verzekerde laakbaar is en of de boete eventueel alsnog strafrechtelijk wordt geclassificeerd.Gevolgkosten wel verzekerbaar“Ook al is de dekking van AVG-boetes beperkt, verzekeringen blijven een belangrijk onderdeel van de risicobeheersingsstrategie van organisaties ten aanzien van de AVG,” vertelt Maarten van Wieren, managing director van Aon Cyber Solutions Group. Bijkomende kosten bij overtreding van de AVG zijn onder meer kosten voor gerechtelijke procedures, juridisch onderzoek, herstelmaatregelen en het informeren en compenseren van getroffen betrokkenen. “Deze gevolgschade kan hoog oplopen en is vrijwel altijd verzekerbaar,” aldus Van Wieren.“Organisaties die dat nog niet hebben gedaan, moeten in rap tempo hun kwetsbaarheden ten aanzien van de AVG in kaart brengen,” aldus Prakash (PK) Paran, Partner en co-Chair van Global Insurance Sector bij DLA Piper. Hij raadt organisaties aan om verzekeringspartners actief te betrekken bij hun risico-overdracht en crisisplannen. Verzekerbaarheid moet niet de enige inzet zijn. “Met een gedegen voorbereiding op incidenten bescherm je ook je reputatie, je klanten, de bredere markt en je verstandhouding met regelgevende instanties. Daarmee is het een kwestie van verantwoordelijkheid.” 24-05
 • MKB kennis AVG redelijk voldoende
  9 van de 10 MKB-ondernemers weet dat alleen al het opslaan van persoonsgegevens betekent dat de onderneming persoonsgegevens verwerkt. En dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) meer omvat dan enkel het beveiligen van persoonsgegevens. Maar in de praktijk gaat het nog vaak mis: slechts 20% van de bedrijven geeft aan dat zij een data-lek protocol hebben. Ook heeft slechts 15% privacy awareness trainingen voor het personeel georganiseerd - dé manier om het personeel te instrueren over de risico’s bij de beveiliging en waarborging van persoonsgegevens.Dat blijkt uit de ‘AVG Zelfkennis en Voorbereidingstest’ die MKB privacy expert TLPC (The Legal Privacy Company) in samenwerking met branche organisaties, waaronder MKB Belangen, Accountancy Vanmorgen, Clean Totaal, Meer Business en lokale MKB partijen zoals de Amstelveens Ondernemersvereniging, in de afgelopen twee weken uitvoerde. MKB-ondernemers deden massaal mee met 2500 deelnemers. In de test werd onderscheid gemaakt tussen kennis en praktijk. Vanaf 25 mei a.s. moeten bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat zij aan de AVG voldoen.MKB privacy pilotVergelijkbare ervaringen blijken uit een pilot met vier MKB-bedrijven in de afgelopen maanden en een beta-versie van een door TLPC ontwikkeld digitaal privacy portaal dat op 25 mei a.s. live zal gaan.Gebleken is dat de combinatie van praktische begeleiding door een privacy expert, samen met een digitale tool met de benodigde functionaliteiten om privacy proof te worden en te blijven bij het MKB het beste werkt.Doorpakken in de praktijkMr. Hella Vercammen, directeur TLPC en CIPP/E gecertificeerd privacy jurist legt uit: “Ondanks vele berichten dat het MKB bedrijfsleven niet klaar is voor de AVG en de focus op boetes bij het in gebreke zijn, zien wij een positief beeld. Alhoewel men de zaak complex vindt en tegen de uitvoering aanhikt, begrijpt het MKB heel goed dat ze de AVG en de rol van privacy serieus moeten nemen. Wij zien inmiddels dat bij een belangrijk deel van het MKB de kennis én de wil aanwezig is, maar het schort nog bij het doorpakken in de praktijk. Toch kan een MKB ondernemer met enige hulp en een aantal tools, redelijk snel en tegen relatief geringe kosten privacy verantwoord ondernemen. Daarmee worden uiteindelijk boetes en het mislopen van opdrachten voorkomen, maar men kan hieruit ook een USP creëren. Ook kan dit een rol spelen bij de verkoop van een onderneming”.Fonville schoonmaakbedrijvenMarcel Mink van Fonville Schoonmaakbedrijven BV: “Wij waren met dit voor ons belangrijke onderwerp bezig omdat we met 1800 mensen werken en dus veel persoonsgegevens hebben. De combinatie van een privacy masterclass, een nulmeting en een speciaal software tool van TLPC hebben ons daarbij heel goed geholpen. We hebben hierdoor zelf de benodigde documentatie kunnen opstellen en het is met één privacy dashboard veel overzichtelijker geworden. De implementatie en het management van de AVG is daarmee een stuk duidelijker en behapbaar geworden.”‘Lichte onvoldoende’Uit de AVG test bleek verder dat kennisvragen bij 64% van de deelnemers een voldoende opleverde, maar dat bij praktijkvragen laag werd gescoord (30%). Hier valt uit op te maken dat MKB-ondernemers wel over kennis van de AVG beschikken, maar dat men met de toepassing in de praktijk minder ver is. De gemiddelde score was een ‘lichte onvoldoende’. Bij de kennisvragen bleek dat, naast de eerder genoemde positieve resultaten, vooral de ‘meldplicht datalekken’ het slechtst scorende onderwerp. Dat is opvallend omdat de meldplicht datalekken al op 1 januari 2016 is ingegaan. Wat in de praktijk beter gaat is het uitvoeren van een data-inventarisatie waarmee inzicht wordt verschaft in welke persoonsgegevens de onderneming verwerkt, op welke wijze en of dat ook rechtmatig is. Ook bleek de instructie over hoe om te gaan met de veiligheid van persoonsgegevens van anderen op de werkplek redelijk op orde te zijn via bijvoorbeeld clean desk policies.Invoering AVGVanaf 25 mei 2018 dient het bedrijfsleven, waaronder het MKB, te voldoen aan de Europese privacy wetgeving via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op naleving van de AVG wordt toegezien door toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onder de nieuwe regelgeving heeft de burger altijd het recht te weten wie welke gegevens van hem bewaart en wat daarmee gebeurt. Bedrijven en organisaties mogen alleen nog persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken voor een vastgesteld doel en met de juiste wettelijke grondslag. De data zijn niet voor andere zaken te gebruiken en mogen niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Bovendien moeten bedrijven de gegevens goed beschermen.The Legal Privacy CompanyThe Legal Privacy Company (TLPC) in Amstelveen is een Europees gecertificeerd privacy expert kantoor gericht op het ‘privacy proof’ maken van het Nederlandse MKB. TLPC - en haar team van privacy juristen en consultants - wil met de juiste juridische privacy producten en oplossingen, zoals haar privacy portaal (theprivacyportal.com) ervoor zorgen dat MKB ondernemingen kunnen voldoen aan de complexe privacy wetgeving en privacy verantwoord kunnen ondernemen. Het kantoor is in 2003 opgericht om als juridische afdeling te fungeren voor MKB-ondernemingen (zonder eigen juristen) en dat praktisch en betaalbaar te maken. 24-05
 • Multizone opslagmogelijkheden voor Box Zones van Box
  Box, cloud content management, heeft op Box World Tour Europe multizone ondersteuning voor haar vlaggenschip Box Zones aangekondigd. Gebruikers krijgen hierdoor de mogelijkheid hun gegevens in een van de zeven bestaande zones van Box op te slaan en hier naadloos vanuit één Box-omgeving mee te werken.Box Zones werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd en bracht een omwenteling op het gebied van cloud content management teweeg, doordat klanten voor het eerst de mogelijkheid kregen hun gegevens in een regio naar keuze op te slaan. Tegenwoordig hebben we te maken met veranderende en steeds complexere, wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en compliancy. Box maakt het voor bedrijven mogelijk om nog meer controle te hebben over de locatie van waar hun gegevens worden opgeslagen en biedt gebruikers een probleemloze samenwerkingservaring, ongeacht waar ze werken.Lokaal opslaan met Box ZonesOndersteuning voor meerdere zones voor Box Zones biedt klanten nog meer controle over waar hun gegevens zijn opgeslagen terwijl nalevingsvereisten in de wereld in een razendsnel tempo veranderen. Met ondersteuning voor meerdere zones voor Box Zones kunnen organisaties: Risico's beperken en tegemoetkomen aan vereisten voor gegevensbescherming, zoals de AVG. Organisaties hebben de mogelijkheid om een opslagzone toe te wijzen aan afzonderlijke gebruikers of één standaardzone voor de gehele organisatie, waarbij tegemoet wordt gekomen aan vereisten op het gebied van gegevenslocatie en naleving. Flexibel inspelen op veranderende behoeften. Organisaties kunnen de aan gebruikers toegewezen zones op elke moment veranderen. De inhoud wordt automatisch naar de nieuwe zone overgezet zonder dat gebruikers toegang verliezen. Wereldwijde zichtbaarheid en controle krijgen. Beheerders kunnen gegevens voor de gehele onderneming beheren vanuit één admin console, ongeacht het aantal zones dat een organisatie gebruikt. Transparantie en inzicht verhogen. Realtime zelfservicerapportage biedt beheerders de mogelijkheid om rapporten over afzonderlijke gebruikers en hun toegewezen zone te downloaden vanuit de admin console voor eenvoudige auditing. Beschikken over een probleemloze gebruikerservaring. Eindgebruikers kunnen nog steeds probleemloos samenwerken met collega's, partners en leveranciers zonder zich zorgen te hoeven maken over waar hun gegevens zijn opgeslagen. 24-05
 • Hogeschool Utrecht start uitrol intelligente uitleenmuur
  Middelen als laptops en camera’s worden sinds een jaar door Hogeschool Utrecht op locatie Heidelberglaan op een bijzondere manier beschikbaar gesteld. Waar de servicebaliemedewerker voorheen elke dag zo’n zestig items uitleende, halen de studenten en medewerkers nu zelf de benodigde middelen uit de muur. Online kunnen zij een item reserveren en met de unieke QR-code die zij ontvangen kunnen zij de locker openen. Met de implementatie van deze uitleenmuur op alle zes locaties bespaart Hogeschool Utrecht tienduizenden handelingen per jaar. “Handelingen die vanuit hospitality oogpunt geen waarde toevoegen”, aldus Allard Schelhaas, Chief Hospitality bij HU. De oplossing van CaptureTech heeft een half jaar gedraaid als pilot en dit zijn de ervaringen.90% positief over nieuwe oplossing beheer bedrijfsmiddelenDe nieuwe manier waarop de bedrijfsmiddelen – in dit geval camera’s, laptops, beamers, e.d. – bij HU worden uitgeleend, is zowel door de studenten als door de medewerkers zeer goed ontvangen. 90% is positief en waardeert de nieuwe oplossing met een ruim voldoende of zeer goed. Ook hebben de studenten zelf positief aandacht besteed aan de uitleenmuur in hun eigen blad Trajectum. Schelhaas: “Met die resultaten zijn we uiterst tevreden. Ons doel met deze oplossing is altijd geweest om meer service te kunnen verlenen. Uit deze hoge waardering blijkt dat dat is gelukt. De belangrijkste voordelen, zo blijkt uit de enquête, zijn het gemak van 24/7 reserveren, selfservice, geen wachtrijen meer, nooit meer misgrijpen en langere openingstijden.”  Enerzijds kan de medewerker van de servicebalie meer tijd en aandacht besteden aan mensen die echt hulp nodig hebben en anderzijds kunnen de studenten de middelen nu ook buiten acht uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags lenen. Met name dat laatste wordt door de studenten als waardevol ervaren, omdat zij vaak tot ’s avonds laat doorwerken. Zij kunnen de openingstijden van de school nu beter benutten.Uitrol ook op andere locaties HUGestimuleerd door de positieve ervaringen, laat Hogeschool Utrecht ook op de andere vijf locaties een intelligente uitleenmuur plaatsen. Schelhaas: “De combinatie van meer service en minder kosten maakt dat wij deze oplossing ook graag op onze andere locaties willen uitrollen. De kostenbesparing zit in het feit dat wij onze flexibele schil overbodig maken. Wij snijden niet in het vaste personeel. Zij krijgen dankzij robotisering wél handen vrij en hebben meer tijd voor persoonlijke aandacht voor de mensen.”Bij de indeling van de uitleenmuren wordt gekeken naar welke middelen vorig jaar zijn uitgeleend. Dat heeft per locatie invloed op de afmeting van de uitleenmuur en de hoeveelheid grote en kleine lockers. De uitleenmuren bieden gemiddeld plaats aan zo’n zestig items. De tweede muur (de eerste van de nieuwe reeks) is eind april geplaatst op locatie Uithof en zal in mei officieel in gebruik worden genomen. Installatie inclusief de software neemt twee weken in beslag.(Af)Kijken bij Schiphol voor serviceconceptStudenten werken dagelijks met apps en QR-codes en dus hebben zij snel door hoe zij de uitleenmuur kunnen gebruiken. Toch staat er altijd een gastvrouw of gastheer in de buurt om te helpen bij eventuele vragen of problemen. Dat concept is afgekeken van Schiphol, zo onderbouwt Schelhaas: “Mensen zijn steeds meer zelf in staat om dingen te regelen met als bedoeling meer service. Zo ook bij Schiphol, waar je bijvoorbeeld zelf je bagage kunt inchecken. Wanneer je ergens tegenaan loopt of iets niet lukt, is er wel áltijd iemand in de buurt waar je voor hulp terecht kunt. Dat concept hanteren wij ook.”  Over de uitleenmuurDe intelligente uitleenmuur is een oplossing van CaptureTech en een combinatie van twee eigen innovaties: de KeyConductor en CapLocker. De KeyConductor is een elektronische sleutelkast, waarmee sleutels (van bijvoorbeeld leenfietsen) onbemand kunnen worden uitgegeven en ingenomen. De CapLocker is een elektronische locker met diverse compartimenten die de uitleen van bedrijfsmiddelen mogelijk maak.Op het moment dat studenten iets nodig hebben voor een project, zoals bijvoorbeeld een camera of een laptop, dan kunnen zij dit direct reserveren via een webportal – dat kan op elk moment en vanaf elke locatie. Na reservering ontvangen zij een bevestiging per mail, inclusief QR-code. Door deze QR-code bij de uitleenmuur te scannen, opent de locker zich en kan het gereserveerde apparaat uit de muur worden gehaald. Studenten zijn er zo van verzekerd dat zij niet misgrijpen. Daarnaast kan de hogeschool altijd antwoord geven op de vragen wie, wat, waar en wanneer. 23-05
 • Robotisering is voor veel bedrijven nog een ver-van-hun-bed-show
  Voor twee op de vijf bedrijven (40%) zijn robotisering en kunstmatige intelligentie een ver-van-hun-bedshow. Bijna de helft van directeuren van organisaties (45%) identificeert de kansen die robotisering en kunstmatige intelligentie kunnen bieden zelfs nog helemaal niet. Een kwart van hen (25%) geeft aan dat er helemaal geen kansen liggen voor hun organisatie op deze gebieden. Dit blijkt uit de tiende editie van het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet.Directeuren zijn zich bewust van de opkomende trends als robotisering en kunstmatige intelligentie, maar zijn nog niet bezig met de doorvertaling naar de werkvloer. Ze verwachten dan ook niet dat er binnen drie jaar veel functies verdwijnen. Slechts 9 procent geeft aan dat naar verwachting een groot aantal functies over drie jaar niet meer bestaan. De functie die volgens de directeuren het meest op de tocht staat, is die van de manager. Ruim een op de zes directeuren (17%) denkt in de toekomst met aanzienlijk minder managers toe te kunnen. Dit geldt met name in de financiële dienstverlening. 48 procent van de HR-professionals in deze branche verwacht dat er straks minder managers nodig zijn door robotisering. Voor flexwerkers pakt de robotisering volgens directeuren en bestuurders van organisaties het meest positief uit. 83 procent verwacht dat de flex- en talentenpools blijven bestaan.Ondanks dat directeuren de kansen van de robotisering en kunstmatige intelligentie nog niet kunnen identificeren, is het wel een trend waar medewerkers rekening mee moeten houden. Voor hen is het belangrijk om relevant te blijven voor de arbeidsmarkt, vooral wanneer mensenhanden plaatsmaken voor algoritmes. Dit stelt Debby de Gelder, directeur HR services bij Raet: “Trends als robotisering en kunstmatige intelligentie gaan absoluut impact hebben op de arbeidsmarkt. Deze technologieën vinden op steeds grotere schaal plaats en mijn verwachting is dat dit iedereen binnen organisaties gaat treffen. Het is van belang dat bestuurders zich gaan bezighouden met het identificeren van de kansen en vervolgens HR hierin meenemen. Uiteindelijk is het aan HR om de organisatie en medewerkers mee te nemen in de veranderende werkomstandigheden en hen te stimuleren hun eigen leerpad te bewandelen en hun inzetbaarheid te vergroten.” 23-05

Welkom op de portal voor de Maintenance Professionals

Welkom op de website voor de Maintenance Professionals, de site voor de maintenancebranche, op deze site vinden de maintenance professionals, onderhoudsmanagers, adviseurs op het gebied van technischonderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de maintenance professionals, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, maintenance professional, maintenance inkopers of eigenaren van maintenance bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het maintenance vak te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het faciltraire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke zijn opgegeven door het maintenancemanagement of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de maintenance en facilitare branche. Verder vind u snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenancetoeleveranciers, facilitare toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel maintenance nieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste maintenance professional nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

23-05-2018 | Nederlanders hebben de beste werk-privébalans van West-Europa
22-05-2018 | Omnimar eerste CleanJack-distributeur
18-05-2018 | Awards voor Tork op Interclean
18-05-2018 | Technologies Added gaat van start met 10 partners
17-05-2018 | Neopost en partner Sandd lanceren de iX Series
16-05-2018 | CSU en GuestHouse Hotels bekrachtigen samenwerking
16-05-2018 | Heijmans krijgt opdracht herinrichting Laan op Zuid
16-05-2018 | Huisman kiest voor e-mailbeveiliging via Forcepoint
16-05-2018 | Nederlander is liever lui dan veilig
16-05-2018 | Nieuwe Europese privacyregels weer een stap dichterbij
15-05-2018 | Verduurzamen bedrijven zit 90% in mobiliteit
15-05-2018 | Invoering veiligheidsniveaus papiervernietiging noodzakelijk
15-05-2018 | Bestuurders Assistent kan aantal ongelukken verminderen
14-05-2018 | CSU en Hotel Casa Amsterdam geven efficiency een boost
14-05-2018 | Vraag naar tijd- en aanwezigheidsregistratie neemt toe
14-05-2018 | Fujitsu kiest Box voor interne communicatieplatform
09-05-2018 | HEYDAY regisseert beheer en onderhoud ProRail-panden
09-05-2018 | Data helpt bedrijven in strijd tegen fraude
09-05-2018 | Oprichting: Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)
08-05-2018 | CleanJack en CleanVision koppelen systemen
08-05-2018 | Konica Minolta neemt IT-bedrijf Aurelium over
07-05-2018 | Nog veel onbekend rond AVG bij bedrijven
04-05-2018 | Bredase veelplegers wacht collectief winkelverbod
04-05-2018 | Comarch organiseert E-Invoicing bootcamp in Rotterdam
04-05-2018 | SecureMe2 lanceert het SAM Cyber Alarm
03-05-2018 | Regus opent nieuw business center bij NDSM-Werf
02-05-2018 | Actieplan diversiteit arbeidsmarkt gepubliceerd
02-05-2018 | SPS en Mavim innoveren IT-portfoliomanagement
02-05-2018 | Bona betreedt de markt van de elastische vloeren
01-05-2018 | Nieuw onderzoek onderstreept groeiende dreiging van aanvallen via e-mail

Nieuws

 • AVG-boetes in Europa lastig verzekerbaar
  Civielrechtelijke boetes voor schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei ingaat, zijn binnen Europa vooralsnog alleen met zekerheid verzekerbaar in Finland en Noorwegen. In Nederland is dekking voor een AVG-boete niet vanzelfsprekend. Strafrechtelijke boetes zijn vrijwel nooit verzekerbaar. Daardoor lopen talloze Europese organisaties het risico op forse financiële verliezen.Dat blijkt uit onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon en advocatenkantoor DLA Piper naar de verzekerbaarheid van AVG-boetes in Europa en van gevolgschade voor zaken als gerechtelijke procedures, onderzoeken en claims. Ter vergelijk werd ook de verzekerbaarheid van andere overheidsboetes onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de handleiding ‘The price of data security’ (De prijs van gegevensbeveiliging).Met de ingang van de AVG lopen organisaties een aanzienlijk groter risico bij het beheren en opslaan van hun persoonsgegevens. Boetes voor schending van de bepalingen die in de AVG zijn opgenomen kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf of bedrijvengroep. Daar komt bij dat eventuele negatieve publiciteit veel schade aan de reputatie en daarmee de marktpositie van een bedrijf kan aanbrengen.Zelf straffen opleggenHoewel administratieve boetes onder de AVG civielrechtelijk van aard zijn, mogen Europese lidstaten onder de AVG ook zelf straffen opleggen voor een onwetmatige omgang met persoonsgegevens. Bij deze vertaling van de AVG naar lokale wetgeving wordt er in veel Europese landen voor gekozen de boetes strafrechtelijk te bepalen en daarom zijn deze niet verzekerbaar.In twintig van de dertig onderzochte landen – waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje – worden AVG-boetes daarom in het algemeen als onverzekerbaar beschouwd. In acht landen, waaronder Nederland, hangt de verzekerbaarheid van AVG-boetes af van de specifieke details per geval, bijvoorbeeld of het gedrag van de verzekerde laakbaar is en of de boete eventueel alsnog strafrechtelijk wordt geclassificeerd.Gevolgkosten wel verzekerbaar“Ook al is de dekking van AVG-boetes beperkt, verzekeringen blijven een belangrijk onderdeel van de risicobeheersingsstrategie van organisaties ten aanzien van de AVG,” vertelt Maarten van Wieren, managing director van Aon Cyber Solutions Group. Bijkomende kosten bij overtreding van de AVG zijn onder meer kosten voor gerechtelijke procedures, juridisch onderzoek, herstelmaatregelen en het informeren en compenseren van getroffen betrokkenen. “Deze gevolgschade kan hoog oplopen en is vrijwel altijd verzekerbaar,” aldus Van Wieren.“Organisaties die dat nog niet hebben gedaan, moeten in rap tempo hun kwetsbaarheden ten aanzien van de AVG in kaart brengen,” aldus Prakash (PK) Paran, Partner en co-Chair van Global Insurance Sector bij DLA Piper. Hij raadt organisaties aan om verzekeringspartners actief te betrekken bij hun risico-overdracht en crisisplannen. Verzekerbaarheid moet niet de enige inzet zijn. “Met een gedegen voorbereiding op incidenten bescherm je ook je reputatie, je klanten, de bredere markt en je verstandhouding met regelgevende instanties. Daarmee is het een kwestie van verantwoordelijkheid.” 24-05
 • MKB kennis AVG redelijk voldoende
  9 van de 10 MKB-ondernemers weet dat alleen al het opslaan van persoonsgegevens betekent dat de onderneming persoonsgegevens verwerkt. En dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) meer omvat dan enkel het beveiligen van persoonsgegevens. Maar in de praktijk gaat het nog vaak mis: slechts 20% van de bedrijven geeft aan dat zij een data-lek protocol hebben. Ook heeft slechts 15% privacy awareness trainingen voor het personeel georganiseerd - dé manier om het personeel te instrueren over de risico’s bij de beveiliging en waarborging van persoonsgegevens.Dat blijkt uit de ‘AVG Zelfkennis en Voorbereidingstest’ die MKB privacy expert TLPC (The Legal Privacy Company) in samenwerking met branche organisaties, waaronder MKB Belangen, Accountancy Vanmorgen, Clean Totaal, Meer Business en lokale MKB partijen zoals de Amstelveens Ondernemersvereniging, in de afgelopen twee weken uitvoerde. MKB-ondernemers deden massaal mee met 2500 deelnemers. In de test werd onderscheid gemaakt tussen kennis en praktijk. Vanaf 25 mei a.s. moeten bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat zij aan de AVG voldoen.MKB privacy pilotVergelijkbare ervaringen blijken uit een pilot met vier MKB-bedrijven in de afgelopen maanden en een beta-versie van een door TLPC ontwikkeld digitaal privacy portaal dat op 25 mei a.s. live zal gaan.Gebleken is dat de combinatie van praktische begeleiding door een privacy expert, samen met een digitale tool met de benodigde functionaliteiten om privacy proof te worden en te blijven bij het MKB het beste werkt.Doorpakken in de praktijkMr. Hella Vercammen, directeur TLPC en CIPP/E gecertificeerd privacy jurist legt uit: “Ondanks vele berichten dat het MKB bedrijfsleven niet klaar is voor de AVG en de focus op boetes bij het in gebreke zijn, zien wij een positief beeld. Alhoewel men de zaak complex vindt en tegen de uitvoering aanhikt, begrijpt het MKB heel goed dat ze de AVG en de rol van privacy serieus moeten nemen. Wij zien inmiddels dat bij een belangrijk deel van het MKB de kennis én de wil aanwezig is, maar het schort nog bij het doorpakken in de praktijk. Toch kan een MKB ondernemer met enige hulp en een aantal tools, redelijk snel en tegen relatief geringe kosten privacy verantwoord ondernemen. Daarmee worden uiteindelijk boetes en het mislopen van opdrachten voorkomen, maar men kan hieruit ook een USP creëren. Ook kan dit een rol spelen bij de verkoop van een onderneming”.Fonville schoonmaakbedrijvenMarcel Mink van Fonville Schoonmaakbedrijven BV: “Wij waren met dit voor ons belangrijke onderwerp bezig omdat we met 1800 mensen werken en dus veel persoonsgegevens hebben. De combinatie van een privacy masterclass, een nulmeting en een speciaal software tool van TLPC hebben ons daarbij heel goed geholpen. We hebben hierdoor zelf de benodigde documentatie kunnen opstellen en het is met één privacy dashboard veel overzichtelijker geworden. De implementatie en het management van de AVG is daarmee een stuk duidelijker en behapbaar geworden.”‘Lichte onvoldoende’Uit de AVG test bleek verder dat kennisvragen bij 64% van de deelnemers een voldoende opleverde, maar dat bij praktijkvragen laag werd gescoord (30%). Hier valt uit op te maken dat MKB-ondernemers wel over kennis van de AVG beschikken, maar dat men met de toepassing in de praktijk minder ver is. De gemiddelde score was een ‘lichte onvoldoende’. Bij de kennisvragen bleek dat, naast de eerder genoemde positieve resultaten, vooral de ‘meldplicht datalekken’ het slechtst scorende onderwerp. Dat is opvallend omdat de meldplicht datalekken al op 1 januari 2016 is ingegaan. Wat in de praktijk beter gaat is het uitvoeren van een data-inventarisatie waarmee inzicht wordt verschaft in welke persoonsgegevens de onderneming verwerkt, op welke wijze en of dat ook rechtmatig is. Ook bleek de instructie over hoe om te gaan met de veiligheid van persoonsgegevens van anderen op de werkplek redelijk op orde te zijn via bijvoorbeeld clean desk policies.Invoering AVGVanaf 25 mei 2018 dient het bedrijfsleven, waaronder het MKB, te voldoen aan de Europese privacy wetgeving via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op naleving van de AVG wordt toegezien door toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onder de nieuwe regelgeving heeft de burger altijd het recht te weten wie welke gegevens van hem bewaart en wat daarmee gebeurt. Bedrijven en organisaties mogen alleen nog persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken voor een vastgesteld doel en met de juiste wettelijke grondslag. De data zijn niet voor andere zaken te gebruiken en mogen niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Bovendien moeten bedrijven de gegevens goed beschermen.The Legal Privacy CompanyThe Legal Privacy Company (TLPC) in Amstelveen is een Europees gecertificeerd privacy expert kantoor gericht op het ‘privacy proof’ maken van het Nederlandse MKB. TLPC - en haar team van privacy juristen en consultants - wil met de juiste juridische privacy producten en oplossingen, zoals haar privacy portaal (theprivacyportal.com) ervoor zorgen dat MKB ondernemingen kunnen voldoen aan de complexe privacy wetgeving en privacy verantwoord kunnen ondernemen. Het kantoor is in 2003 opgericht om als juridische afdeling te fungeren voor MKB-ondernemingen (zonder eigen juristen) en dat praktisch en betaalbaar te maken. 24-05
 • Multizone opslagmogelijkheden voor Box Zones van Box
  Box, cloud content management, heeft op Box World Tour Europe multizone ondersteuning voor haar vlaggenschip Box Zones aangekondigd. Gebruikers krijgen hierdoor de mogelijkheid hun gegevens in een van de zeven bestaande zones van Box op te slaan en hier naadloos vanuit één Box-omgeving mee te werken.Box Zones werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd en bracht een omwenteling op het gebied van cloud content management teweeg, doordat klanten voor het eerst de mogelijkheid kregen hun gegevens in een regio naar keuze op te slaan. Tegenwoordig hebben we te maken met veranderende en steeds complexere, wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en compliancy. Box maakt het voor bedrijven mogelijk om nog meer controle te hebben over de locatie van waar hun gegevens worden opgeslagen en biedt gebruikers een probleemloze samenwerkingservaring, ongeacht waar ze werken.Lokaal opslaan met Box ZonesOndersteuning voor meerdere zones voor Box Zones biedt klanten nog meer controle over waar hun gegevens zijn opgeslagen terwijl nalevingsvereisten in de wereld in een razendsnel tempo veranderen. Met ondersteuning voor meerdere zones voor Box Zones kunnen organisaties: Risico's beperken en tegemoetkomen aan vereisten voor gegevensbescherming, zoals de AVG. Organisaties hebben de mogelijkheid om een opslagzone toe te wijzen aan afzonderlijke gebruikers of één standaardzone voor de gehele organisatie, waarbij tegemoet wordt gekomen aan vereisten op het gebied van gegevenslocatie en naleving. Flexibel inspelen op veranderende behoeften. Organisaties kunnen de aan gebruikers toegewezen zones op elke moment veranderen. De inhoud wordt automatisch naar de nieuwe zone overgezet zonder dat gebruikers toegang verliezen. Wereldwijde zichtbaarheid en controle krijgen. Beheerders kunnen gegevens voor de gehele onderneming beheren vanuit één admin console, ongeacht het aantal zones dat een organisatie gebruikt. Transparantie en inzicht verhogen. Realtime zelfservicerapportage biedt beheerders de mogelijkheid om rapporten over afzonderlijke gebruikers en hun toegewezen zone te downloaden vanuit de admin console voor eenvoudige auditing. Beschikken over een probleemloze gebruikerservaring. Eindgebruikers kunnen nog steeds probleemloos samenwerken met collega's, partners en leveranciers zonder zich zorgen te hoeven maken over waar hun gegevens zijn opgeslagen. 24-05
 • Hogeschool Utrecht start uitrol intelligente uitleenmuur
  Middelen als laptops en camera’s worden sinds een jaar door Hogeschool Utrecht op locatie Heidelberglaan op een bijzondere manier beschikbaar gesteld. Waar de servicebaliemedewerker voorheen elke dag zo’n zestig items uitleende, halen de studenten en medewerkers nu zelf de benodigde middelen uit de muur. Online kunnen zij een item reserveren en met de unieke QR-code die zij ontvangen kunnen zij de locker openen. Met de implementatie van deze uitleenmuur op alle zes locaties bespaart Hogeschool Utrecht tienduizenden handelingen per jaar. “Handelingen die vanuit hospitality oogpunt geen waarde toevoegen”, aldus Allard Schelhaas, Chief Hospitality bij HU. De oplossing van CaptureTech heeft een half jaar gedraaid als pilot en dit zijn de ervaringen.90% positief over nieuwe oplossing beheer bedrijfsmiddelenDe nieuwe manier waarop de bedrijfsmiddelen – in dit geval camera’s, laptops, beamers, e.d. – bij HU worden uitgeleend, is zowel door de studenten als door de medewerkers zeer goed ontvangen. 90% is positief en waardeert de nieuwe oplossing met een ruim voldoende of zeer goed. Ook hebben de studenten zelf positief aandacht besteed aan de uitleenmuur in hun eigen blad Trajectum. Schelhaas: “Met die resultaten zijn we uiterst tevreden. Ons doel met deze oplossing is altijd geweest om meer service te kunnen verlenen. Uit deze hoge waardering blijkt dat dat is gelukt. De belangrijkste voordelen, zo blijkt uit de enquête, zijn het gemak van 24/7 reserveren, selfservice, geen wachtrijen meer, nooit meer misgrijpen en langere openingstijden.”  Enerzijds kan de medewerker van de servicebalie meer tijd en aandacht besteden aan mensen die echt hulp nodig hebben en anderzijds kunnen de studenten de middelen nu ook buiten acht uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags lenen. Met name dat laatste wordt door de studenten als waardevol ervaren, omdat zij vaak tot ’s avonds laat doorwerken. Zij kunnen de openingstijden van de school nu beter benutten.Uitrol ook op andere locaties HUGestimuleerd door de positieve ervaringen, laat Hogeschool Utrecht ook op de andere vijf locaties een intelligente uitleenmuur plaatsen. Schelhaas: “De combinatie van meer service en minder kosten maakt dat wij deze oplossing ook graag op onze andere locaties willen uitrollen. De kostenbesparing zit in het feit dat wij onze flexibele schil overbodig maken. Wij snijden niet in het vaste personeel. Zij krijgen dankzij robotisering wél handen vrij en hebben meer tijd voor persoonlijke aandacht voor de mensen.”Bij de indeling van de uitleenmuren wordt gekeken naar welke middelen vorig jaar zijn uitgeleend. Dat heeft per locatie invloed op de afmeting van de uitleenmuur en de hoeveelheid grote en kleine lockers. De uitleenmuren bieden gemiddeld plaats aan zo’n zestig items. De tweede muur (de eerste van de nieuwe reeks) is eind april geplaatst op locatie Uithof en zal in mei officieel in gebruik worden genomen. Installatie inclusief de software neemt twee weken in beslag.(Af)Kijken bij Schiphol voor serviceconceptStudenten werken dagelijks met apps en QR-codes en dus hebben zij snel door hoe zij de uitleenmuur kunnen gebruiken. Toch staat er altijd een gastvrouw of gastheer in de buurt om te helpen bij eventuele vragen of problemen. Dat concept is afgekeken van Schiphol, zo onderbouwt Schelhaas: “Mensen zijn steeds meer zelf in staat om dingen te regelen met als bedoeling meer service. Zo ook bij Schiphol, waar je bijvoorbeeld zelf je bagage kunt inchecken. Wanneer je ergens tegenaan loopt of iets niet lukt, is er wel áltijd iemand in de buurt waar je voor hulp terecht kunt. Dat concept hanteren wij ook.”  Over de uitleenmuurDe intelligente uitleenmuur is een oplossing van CaptureTech en een combinatie van twee eigen innovaties: de KeyConductor en CapLocker. De KeyConductor is een elektronische sleutelkast, waarmee sleutels (van bijvoorbeeld leenfietsen) onbemand kunnen worden uitgegeven en ingenomen. De CapLocker is een elektronische locker met diverse compartimenten die de uitleen van bedrijfsmiddelen mogelijk maak.Op het moment dat studenten iets nodig hebben voor een project, zoals bijvoorbeeld een camera of een laptop, dan kunnen zij dit direct reserveren via een webportal – dat kan op elk moment en vanaf elke locatie. Na reservering ontvangen zij een bevestiging per mail, inclusief QR-code. Door deze QR-code bij de uitleenmuur te scannen, opent de locker zich en kan het gereserveerde apparaat uit de muur worden gehaald. Studenten zijn er zo van verzekerd dat zij niet misgrijpen. Daarnaast kan de hogeschool altijd antwoord geven op de vragen wie, wat, waar en wanneer. 23-05
 • Robotisering is voor veel bedrijven nog een ver-van-hun-bed-show
  Voor twee op de vijf bedrijven (40%) zijn robotisering en kunstmatige intelligentie een ver-van-hun-bedshow. Bijna de helft van directeuren van organisaties (45%) identificeert de kansen die robotisering en kunstmatige intelligentie kunnen bieden zelfs nog helemaal niet. Een kwart van hen (25%) geeft aan dat er helemaal geen kansen liggen voor hun organisatie op deze gebieden. Dit blijkt uit de tiende editie van het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet.Directeuren zijn zich bewust van de opkomende trends als robotisering en kunstmatige intelligentie, maar zijn nog niet bezig met de doorvertaling naar de werkvloer. Ze verwachten dan ook niet dat er binnen drie jaar veel functies verdwijnen. Slechts 9 procent geeft aan dat naar verwachting een groot aantal functies over drie jaar niet meer bestaan. De functie die volgens de directeuren het meest op de tocht staat, is die van de manager. Ruim een op de zes directeuren (17%) denkt in de toekomst met aanzienlijk minder managers toe te kunnen. Dit geldt met name in de financiële dienstverlening. 48 procent van de HR-professionals in deze branche verwacht dat er straks minder managers nodig zijn door robotisering. Voor flexwerkers pakt de robotisering volgens directeuren en bestuurders van organisaties het meest positief uit. 83 procent verwacht dat de flex- en talentenpools blijven bestaan.Ondanks dat directeuren de kansen van de robotisering en kunstmatige intelligentie nog niet kunnen identificeren, is het wel een trend waar medewerkers rekening mee moeten houden. Voor hen is het belangrijk om relevant te blijven voor de arbeidsmarkt, vooral wanneer mensenhanden plaatsmaken voor algoritmes. Dit stelt Debby de Gelder, directeur HR services bij Raet: “Trends als robotisering en kunstmatige intelligentie gaan absoluut impact hebben op de arbeidsmarkt. Deze technologieën vinden op steeds grotere schaal plaats en mijn verwachting is dat dit iedereen binnen organisaties gaat treffen. Het is van belang dat bestuurders zich gaan bezighouden met het identificeren van de kansen en vervolgens HR hierin meenemen. Uiteindelijk is het aan HR om de organisatie en medewerkers mee te nemen in de veranderende werkomstandigheden en hen te stimuleren hun eigen leerpad te bewandelen en hun inzetbaarheid te vergroten.” 23-05
Leeg