Leeg

Nieuws

 • IJsselgemeenten en ISS Facility Services actief tegen jeugdwerkloosheid
  Na de zomervakantie kunnen 12 jongeren uit het praktijkonderwijs in Capelle starten met een opleiding voor de horeca via de Top Academie, gerealiseerd door Learn2Work. Dit is een van de Jongerenakkoorden in de Regio Rotterdam met het bedrijfsleven waarin afspraken worden gemaakt over stages, leerwerkplekken en vacatures.Hiervoor ondertekende Eric Faassen, voorzitter bestuur van IJsselgemeenten, een overeenkomst met Edu Peek, Directeur Key Accounts ISS Facility Services, Kyrsa de Bruine, Segment Directeur BS&IT ISS, Marjolein Kurstjens, Demand Manager Facility Management PwC, Anton Eelco Gerritsma, Senior Director Assurance PwC, Mark Brugman, Directeur Bedrijfsvoering BLICK op Onderwijs, Jacqueline Bevaart, Algemeen Directeur CVO Accent, Mira Groeneveld, Directeur Learn2Work.In twee jaar lopen de leerlingen drie dagen in de week stage volgens het meester-gezel principe bij ISS Facility Services. Ze leren onder andere de werkzaamheden van de catering, receptie en floorhost. De opleiding vindt plaats in het pand van PwC. De leerlingen krijgen daarnaast les van vakdocenten van de CVO Accent en het IJsselcollege. Tijdens dit traject krijgen zij de mogelijkheid om de nodige interne trainingen van ISS te volgen en erkende branchecertificaten te behalen.De TOP Academie is een door Learn2Work ontwikkelde methode om onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar te verbinden. Het is een onderwijs innovatie waarbij jongeren zonder startkwalificatie middels de TOP Academie perspectief op werk geboden wordt. Mira Groeneveld: “We zien dat jongeren het beste tot hun recht komen in de praktijk, daarom is de samenwerking zo belangrijk tussen de scholen hen het bedrijfsleven. De praktijkomgeving is het beste lokaal. Learn2Work jaagt daarbij met behulp een intensieve samenwerking tussen bedrijven en scholen aan en helpen de verschillende partijen om deze samenwerking vorm te geven.” 23-06
 • Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter op groeiende dreiging
  De digitale weerbaarheid in Nederland blijft achter bij de groei van dreigingen. Overheid, bedrijfsleven en burgers nemen veel stappen om de digitale weerbaarheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg. Dat blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) dat demissionair staatssecretaris Dijkhoff naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Dijkhoff: “Het besef van investeren in cybersecurity groeit in Nederland in de gehele maatschappij. Toch moeten we blijven investeren in kennis en kunde om als Nederland op topniveau te blijven. Daarom spreken we met het bedrijfsleven, het onderwijsveld en vertegenwoordigers uit vitale sectoren. We moeten samenwerken om Nederland digitaal veilig te houden. Dit cybersecuritybeeld bevestigt dat iedereen nodig is om de snel digitaliserende wereld veilig te houden. Bedrijven door bijvoorbeeld geld te reserveren om hun netwerk veilig te houden, gewone Nederlanders door digitaal veilige spullen te kopen.”Net als vorig jaar blijft cybercriminaliteit een belangrijk punt van aandacht. Cyberaanvallen zijn aantrekkelijk vanwege de grote impact door inzet van vrij beperkte middelen en raken de gehele samenleving. De dreiging van statelijke actoren houdt aan, meer dan honderd landen spioneren wereldwijd met digitale middelen. Ook worden door digitale aanvallen democratische processen beïnvloed.De ontwikkeling van internet of things brengt naast kansen ook veel risico’s met zich mee. Veel apparaten bevatten kwetsbaarheden waarvoor geen beveiligingsupdates uitkomen. Op die manier kunnen deze apparaten worden misbruikt voor bijvoorbeeld DDoS-aanvallen. Ook de sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van infrastructuurdiensten brengt risico’s met zich mee. Hoewel grote leveranciers zich beter tegen aanvallen kunnen wapenen, zorgt de afhankelijkheid ervan voor grote impact als zij wel geraakt worden.Volgens Dijkhoff laten de bevindingen uit het CSBN zien dat er de komende jaren geïnvesteerd moet blijven worden om de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten. “De afgelopen jaren is er structureel meer geld vrijgemaakt in de begroting van Veiligheid en Justitie om de Nederlandse cybersecurity te versterken. Daarbij zijn bijvoorbeeld de publiek-private samenwerking versterkt en de aanpak van cybercrime en detectie van digitale dreigingen geïntensiveerd. Gezien het zorgelijke beeld van 2017 blijven deze acties en investeringen broodnodig.” 23-06
 • Te weinig beveiligingsmaatregelen voor Internet of Things Devices
  Het aantal denial-of-service-cyberaanvallen (DoS) of distributed-denial-of-service-cyberaanvallen (DDoS) nam in 2016 toe van 3 naar 6 procent. Dit kwam door het gebrek aan toereikende beveiligingsmaatregelen voor Internet of Things devices (IoT). Van alle IoT-aanvallen kwam 60 procent uit Azië, 21 procent uit EMEA en 19 procent uit Noord- en Zuid-Amerika.Bovenstaande staat vermeld in het Dimension Data’s Executive Guide to the NTT Security 2017 Global Threat Intelligence Report, dat eerder deze maand werd gepubliceerd. Het rapport bestaat uit data die is verzameld door NTT Security en andere NTT-werkmaatschappijen, waaronder Dimension Data. De data is afkomstig van de netwerken van tienduizend klanten verspreid over vijf continenten, 3,5 biljoen securitylogs, 6,2 miljard aanvalspogingen en wereldwijde honeypots en sandboxes  in meer dan honderd verschillende landen.Honeypot-sensoren wereldwijd monitorden zes maanden lang IoT-cyberaanvallen en hun doelwitten. Op basis van de eigenschappen van de aanvallers, werd vastgesteld dat 66 procent van de aanvallen gericht was op specifieke IoT-apparaten, zoals een bepaald model videocamera. De aanvallen leken afkomstig van besmette IoT-apparaten die probeerden meer soortgelijke apparaten te besmetten. Dit past in het beeld van een aanvaller die een grote hoeveelheid apparaten verzamelt om in te zetten voor een DDoS- of ander soort aanval.DDoS-aanvallen die gebruikmaken van IoT-apparaten, kunnen een organisatie op meerdere manieren beïnvloeden. Ze kunnen: klanten, partners en andere stakeholders de toegang tot de met internet verbonden middelen binnen hun organisaties ontzeggen. Dit beïnvloedt sales en andere dagelijkse activiteiten; medewerkers en interne systemen de toegang tot het internet ontzeggen. Dit beïnvloedt veel onderdelen van het bedrijf; een impact hebben op organisaties die internetdiensten aanbieden, wat kan zorgen voor een breuk in de verschillende supply chains. “Een DDoS-aanval beperkt zich niet alleen tot het gebruik van IoT devices, en dus zoeken aanvallers naar zoveel mogelijk apparaten, ongeacht het type”, zegt Mark Thomas, Cybersecurity Strategist bij Dimension Data. Hij benadrukt dat, hoewel DDoS-aanvallen de meest bekende bedreiging zijn, het niet de enige dreiging is die het resultaat is van zakelijke IoT en operational technology devices (OT) die besmet zijn geraakt.Er is een aantal beschermingsmaatregelen die organisaties kunnen nemen, waaronder: ervoor zorgen dat alle IoT en OT devices binnen het bedrijf prioriteit krijgen op het gebied van security; investeren in de vervanging van verouderde IoT en OT devices; bedreigings- en kwetsbaarheidsassessments uitvoeren; ervoor zorgen dat alle devices binnen een organisatie in kaart gebracht zijn. Volgens een recent persbericht van onderzoeksbureau Gartner, Inc. zijn er in 2017 wereldwijd 8,4 miljard verbonden apparaten in gebruik – dat is 31 procent meer dan in 2016. In 2020 is dit aantal gestegen zijn naar 20,4 miljard. Daarnaast bedragen de uitgaven aan endpoints en diensten in 2017 2 biljoen dollar.Mohamed Al Ayachi, businessunitmanager Cybersecurity bij Dimension Data: “IoT-apparaten kunnen mensen en organisaties op talloze manieren helpen. De negatieve kant is echter, dat de groei van het internet door mobility, cloudadoptie en de uitbreiding van het Internet of Things nieuwe aanvalsmogelijkheden heeft opgeleverd. Er zijn legio kwetsbaarheden, de hoeveelheid data neemt snel toe, privacy komt in het gedrang en de kosten van datalekken rijzen de pan uit.” 22-06
 • Panasonic introduceert nieuwe lijn cybersecure CCTV-camera’s
  Panasonic introduceert deze week tijdens het IFSEC-evenement in Londen (20-22 juni 2017) een nieuwe lijn camerabewakingssystemen, die beveiligd zijn tegen cybercriminaliteit en hacks.Het Secure Communication-systeem is een platform met een pakket componenten, dat samenwerkt met de IP CCTV-camera’s van Panasonic, waardoor ze beveiligd zijn tegen manipulatie en wijziging van videobeelden, spoofing en snooping.Het Secure Communication-systeem bestaat uit verschillende elementen voor de beveiliging van gegevens, waaronder data-encryptie en encryptie en verificatie van de IP-communicatie. Hierdoor wordt de integriteit van videobeelden binnen Panasonic IP-videostreams gegarandeerd. Het systeem is beschikbaar voor de Panasonic iPro Extreme CCTV-camera’s en het Elite-assortiment. Het beeldmateriaal wordt volledig end-to-end versleuteld, inclusief de datacommunicatie tussen de apparaten. Bovendien is het systeem achterwaarts compatibel met camera's uit de 5- en 6-serie.De bewijswaarde van opnames wordt daarnaast ook verzekerd door het gebruik van gecertifieerde apparatuur van Symantec Managed PKI voor de encryptie van data en technologie voor bewegingsdetectie.  22-06
 • Fair Data: een nieuw keurmerk voor dataprivacy
  MOA, de branchevereniging voor Marketing Insights, Research en Analytics, lanceert het keurmerk Fair Data. Een keurmerk dat consumenten inzicht biedt in welke (onderzoek)organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.Met het Fair Data keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. En dat is hard nodig want uit Europees onderzoek blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens (bron: Euro Barometer 2011).MOA directeur Wim van Slooten licht toe: “Consumenten maken zich steeds meer zorgen over hoe bedrijven omgaan met hun persoonsgegevens. En dus is het zaak voor steeds meer (research – en analytics) organisaties om te laten weten dat privacy bij hen in vertrouwde handen is. Daarom dit nieuwe keurmerk.”Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA Tien Gouden regels opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.Met de lancering van het Fair Data keurmerk loopt Nederland voorop als het gaat om transparantie met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Van Slooten: “wij hopen met dit keurmerk een voortrekkersrol te kunnen vervullen in Europa, want privacy en data is ook een issue buiten Nederland.” 22-06

Welkom op de portal voor de Maintenance Professionals

Welkom op de website voor de Maintenance Professionals, de site voor de maintenancebranche, op deze site vinden de maintenance professionals, onderhoudsmanagers, adviseurs op het gebied van technischonderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de maintenance professionals, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, maintenance professional, maintenance inkopers of eigenaren van maintenance bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het maintenance vak te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het faciltraire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke zijn opgegeven door het maintenancemanagement of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de maintenance en facilitare branche. Verder vind u snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenancetoeleveranciers, facilitare toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel maintenance nieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste maintenance professional nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

22-06-2017 | Snelle verbinding tussen Oost-Europa en Amsterdam bij Interxion
21-06-2017 | OESO start digitale tranformatie met MarkLogic
21-06-2017 | Cyber Security Week: Together we Secure the Future
21-06-2017 | Talentmanagement volgens twee derde medewerkers niet gericht op iedereen
20-06-2017 | Nederlanders bezorgd over veiligheid
20-06-2017 | 5 verbeterpunten voor openbare aanbestedingen in vastgoedsector
20-06-2017 | Circulair inkopen breekt door de grens van €100 miljoen
19-06-2017 | Highbrook Investors verkoopt kantoorvilla's
16-06-2017 | Veel IT-professionals onwetend over digitale toegangsrechten ex-werknemers
16-06-2017 | Salesforce onderzoekt impact Artificial Intelligence op CRM
15-06-2017 | Legrand lanceert nieuw assortiment PDU's
14-06-2017 | Organisaties onderschatten de gevaren van cybercrime
13-06-2017 | CSU-Holding passeert 400 miljoen grens door groei hotellerie
13-06-2017 | Ahrend ontwikkelt nieuw asset management systeem
13-06-2017 | De stijgende trend zet door
13-06-2017 | Iron Mountain introduceert SITAD
12-06-2017 | Consumenten willen als individu behandeld worden
12-06-2017 | Bijna helft ziet collega’s ook buiten werktijd
12-06-2017 | De echte waarvan hospitality begint bij jezelf
09-06-2017 | Wigo4it selecteert Detron als partner voor ICT-medewerkers
09-06-2017 | Nieuwe document-workflow applicatie van Konica Minolta
08-06-2017 | Nieuwe A3-printoplossingen van Lexmark
07-06-2017 | Fluor kiest voor printdiensten van Xerox
07-06-2017 | Zijn we zelf het grootste ‘lek’?
06-06-2017 | Nieuwe interactieve displays van Panasonic
06-06-2017 | NetApp zoekt oplossingen in een wereld gestuurd door data
02-06-2017 | PFU voegt partners tot aan de ScanSnap Cloud
02-06-2017 | PROVADA doorslaand succes
02-06-2017 | Facilicom Solutions lanceert FaciliQuest
02-06-2017 | Minkels laat belang strategisch partnerschap zien
Leeg